Sammanfoga aluminium

Alutite är en ny komplett metod för att termiskt sammanfoga aluminium och dess legeringar som ersätter svetsning nitning limning etc.

Användningsområden

 • Sammanfogning av aluminium och aluminium legeringar i alla former, även gjutna samt zinklegeringar.
 • Alutite går att "bygga med".
 • Alutite kan med fördel efterbearbetas med t.ex. borrning och gängning.
 • Alutite kan återanvändas.
 • Alutite är bly- och kadmiumfritt och klarar därmed kraven på fogar som kommer i kontakt med livsmedel och dricksvatten.
 • Alutite är eloxerbart. Eloxering och färg måste avlägsnas före arbete.


Demonstration


Egenskaper

 • Arbetstemperatur: 380ºC
 • Diameter: 3,0 mm
 • Längd: Valfritt

Teknisk data

 • Draghållfasthet: Mer än 78 Newton/mm2
 • Hårdhet: Rockwell B 55-62
 • Utvidgning: 4-9% beroende på avkylningsförhållanden 380ºC
 • Brottgräns: Mer än 78 Newton/mm2
 • Ref: KTH i Stockholm samt universitetet i Linköping
 • Korrosion: Ref: Korrosionsinstitutets test enl. SS. 150 3766, Ref.: 53390/2